Interjú a Keskeny útról Major Lászlóval

 

„Mindig a legjobbat kell nyújtanunk a betérőknek”

 

Major László unitárius lelkipásztornak készül. Ő teológushallgatóként kapcsolódott be a Keskeny Út munkájába, s az idei Tusványosi Szabadegyetemen már sátorfelelősi munkát vállalt.

 

M. L.: A Székelykeresztúr melletti Csekefalváról származom, középiskolámat a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban végeztem, majd a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán lettem teológushallgató. A Keskeny Út csapatának önkénteseként a programok előkészítésében és levezetésében veszek részt.

Életem során számtalanszor megtapasztaltam az isteni gondviselést, ennek köszönhetem jelenlegi életállapotomat is, amivel elégedett vagyok.

Legmeghatározóbbak a szüleim és a nagyszüleim voltak számomra, majd a középiskolai osztályfőnököm, aki lelkész is. Konkrét állomásokat nem tudok megnevezni. Az állomások, a meghatározó személyek egy akkor számomra nem nyilvánvaló folytonosságot alkottak, ezt most visszagondolva tudom felismerni, értékelni.

Családunkban vallásos légkör uralkodik, ezt szívtam magamba gyerekkoromtól, hitéletem aztán a középiskolai élményeim, majd a teológiai képzés folyamatában alakult, alakul, finomodik tovább.

 

O. J.: Milyen meggondolásból kapcsolódtál be a Keskeny Út Ökumenikus Fesztiválmisszió munkájába? Mit jelent ez számodra? 

M. L.: Csatlakozom azok véleményéhez, akik szerint a különböző felekezetek ma összefogva kell tevékenykedjenek a fiatalok megszólítása érdekében. Azért kapcsolódtam be a Keskeny Út munkájába, hogy kipróbáljam, miként tudok helyt állni az ilyen jellegű tevékenységben, de a tanulás és tapasztalatszerzés lehetősége is ösztönzőleg hatott rám.

 

O. J.: A közös munka során milyen irányba alakult szemléleted, hited, világlátásod?

M. L.: A más felekezetekhez tartozó fiatalokkal való találkozás nyitottabbá teszi gondolkodásomat, szemléletemet. Az együttélés lehetőségeit, formáit egészségesnek tartom még a teológiai tanulmányok ideje alatt letisztázni, megalapozni. A lelkész életében elengedhetetlen az emberismeret, az ilyen irányú tapasztalatgyarapításra ebben a munkában bőségesen kínálkozik lehetőség.

 

O. J.: Új generációsként miként látod a Keskeny Út „hatékonyságát”?

M. L.: Egy sikeres koncepció alakult ki, s a Tusványosi Szabadegyetemen és az EMI-táborban már megalapozódott jelenlétünk, ami bíztató jel a jövőre nézve. Az elkövetkezendőkben is vonzó és minőségi programok összeállításán, levezetésén kell dolgoznunk. A korábbi alkalmak tapasztalataiból tanulva és tehetségünk szerint mindig a legjobbat kell nyújtanunk a betérőknek.

 

Az interjút készítette: Ozsváth Judit, a Keresztény szó szerkesztője

       http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/archivum/2010/oktober/9.html

 

Vissza